Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบDarunanukul

มาร์ชดรุณา


PopUp MP3 Player (New Window)

NEWS

ป้ายโฆษณา

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน

สภาพอากาศวันนี้

ptt

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday276
mod_vvisit_counterYesterday317
mod_vvisit_counterThis week1255
mod_vvisit_counterLast week2170
mod_vvisit_counterThis month6278
mod_vvisit_counterLast month8163
mod_vvisit_counterAll days424463

We have: 6 guests online
Your IP: 23.23.2.137
 , 
Today: เม.ย. 17, 2014

ผลงานนักเรียน

รายชื่อตัวแทนไปแข่งงานศิลปฯระดับภาคเหนือ

รายชื่อนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ระหว่าง วันที่ 23-25 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

-การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. เด็กชายชโยดม  แป้นจันทร์
2. เด็กหญิงรุจิกานต์  สุวรรณพานิช

-การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. เด็กชายพัชรพล  ชาติพหล
2. เด็กชายเมธี  มาน้อย            

-การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทันจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  วาสนามีชัย
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  หาดี
4. เด็กหญิงนงลักษณ์  สุขกร
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  ทับแปลง              

-การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6

1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขำกลาง
2. เด็กหญิงฉัตรญา  นิลสนธิ
3. เด็กหญิงฐินิรัฐ  สิทธิชัย
4. เด็กชายณพิญช์  จันทา
5. เด็กชายณศุภกร  แย้มมาก
6. เด็กชายณัฐนนท์  กันมา
7. เด็กชายธนวัฒน์  เป้าพับดี
8. เด็กชายธนาธิป  ศรีโบราณ
9. เด็กหญิงนริศรา  พลอยโตนด
10. เด็กชายปิยณัฏฐ์  ลักษณ์เลิศพร
11. เด็กชายพัชชานนท์  เครื่องไธสงค์
12. เด็กชายภวไนย  ศาสนะ
13. เด็กหญิงมิถุนา  บรรพันธ์
14. เด็กหญิงวิจิตตรา  หมวดอยู่
15. เด็กหญิงศิรินทิพย์  กาญจนา
16. เด็กชายศุภกิจ  บัวภู
17. เด็กหญิงสุธาสินี  ปรางศรีทอง
18. เด็กหญิงหิรัญญิการ์  รุกขชาติ
19. เด็กชายอิศวพล  แสงกระจ่าง
20. เด็กชายแทนไท  รุกขชาติ

-การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. เด็กหญิงภคพร  สอนไทย
2. เด็กชายศิรวิทย์  คำบุญ


-การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. เด็กชายธนกร  ไร่นุ่น
2. เด็กชายธนทร  ปิ่นจุไร
3. เด็กชายโยธิน  เสือเจริญ           

-การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

1. เด็กชายพิชญะ  สายคำทร              

 

สรุปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มลานกระบือ

สรุปการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  กลุ่มลานกระบือ

 

ตัวแทนระดับชั้นอนุบาล

-การปั้นดินน้ำมัน
1.เด็กหญิงณัฐรดา  เฉยปัญญา
2.เด็กชายรัฐภูมิ  รอดเกตุ
3.เด็กชายวายุ  นกออก

-การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ
1.เด็กหญิงณัฐชา  เขียวลอย
2.เด็กหญิงกัญญาภัทร  ใจแสน
3.เด็กหญิงอชิรญา  เรืองอ่อง

-เล่านิทานประกอบสื่อ
1.เด็กชายกฤษฎาพงศ์  อยู่ยอด

 

ตัวแทนระดับชั้นประถม

-โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
1.เด็กหญิงวิมลณัฐ  มากคิด
2.เด็กหญิงลักษิณา  เอี่ยมละออ
3.เด็กหญิงปราชญ์ญาพร  เทพบุรี

-เขียนเรียงความและคัดลายมือ 1
1.เด็กหญิงธวัลรัตน์  เปรมกมล

-อัจฉริยะภาพคณิตศาสตร์ 1
1.เด็กชายเมฆินทร์  สังข์ยก

-อัจฉริยะภาพคณิตศาสตร์ 2
1.เด็กชายวิทวัส   ทันจันทร์

-โครงงานคณิตศาสตร์
1.เด็กหญิงปณิตา  พิญโญ
2.เด็กหญิงวริศราภรณ์   เครือฟัก
3.เด็กชายธิติวุฒิ  เกตุแก้ว

-คิดเลขเร็ว 1
1.เด็กหญิงณิชาภัทร  พานชัย

-อัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ 2
1.เด็กชายพงศกร  รัตนพันธ์
2.เด็กหญิงมิถุนา  บรรพันธ์
3.เด็กหญิงสุพิชชานันท์  ขันตี

-โครงงานวิทยาศาสตร์ ทดลอง
1.เด็กหญิงอรสุชา  เผือกวงษ์
2.เด็กหญิงสาธิตา  เสวตกุญชร
3.เด็กหญิงกิตตินภา  จำปาแดง

-โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์
1.เด็กหญิงมิถุนา   บรรพันธ์
2.เด็กหญิงกฤติยา  อินยัง
3.เด็กหญิงอรปรียา  เจนจบ

-การแสดง Sciene  Show
1.เด็กชายสมิตร  บอร์ชมัน
2.เด็กชายณัฐวุฒิ  โมทะนี
3.เด็กชายณัฐนันท์  ขอนทอง

-ผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
1.เด็กชายชโยดม  แป้นจันทร์
2.เด็กหญิงรุจิกานต์  สุวรรณพานิช

-เครื่องร่อน  ร่อนไกล
1.เด็กชายธนกร  ไร่นุ่น
2.เด็กชายพุทธิพงศ์  ทองดี

-เครื่องร่อน  ร่อนนาน
1.เด็กชายพัชรพล  ชาติพหล
2.เด็กชายเมธี  มาน้อย

-เพลงคุณธรรม  1
1.เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทันจันทร์
2.เด็กหญิงกัญญ์วรา  วาสนามีชัย
3.เด็กหญิงนารีรัตน์  ทับแปลง
4.เด็กหญิงทิพย์วรรณ  เลาหพิบูลรัตนา
5.เด็กหญิงกานต์พินชา  หาดี

-เพลงคุณธรรม  2
1.เด็กหญิงนภาพรรณ  สุรเดช
2.เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปานทิพย์
3.เด็กหญิงปนัดดา  ขันตยานุกูลกิจ
4.เด็กชายกรพินธ์  มณีจำรัสรัตน์
5.เด็กหญิงชลดา  จูด้วง

-โครงงานคุณธรรม  1
1.เด็กหญิงปาริชาติ  ทับทิม
2.เด็กหญิงสุภาพร  ทองทา
3.เด็กหญิงปาณิสรา  ธงจันทร์
4.เด็กหญิงขวัญรัตน์ บุญรุ่ง
5.เด็กหญิงพัชราพร  แก้วเพชร

-โครงงานคุณธรรม  2
1.เด็กหญิงวัชรีวรรณ  มากพันธ์
2.เด็กหญิงกรรณิการ์  เทพบุรี
3.เด็กหญิงหิรัญญิการ์  รุกขชาติ
4.เด็กหญิงชยพล  วชนะจันทร์
5.เด็กชายสิรภวิชญ์  การะภักดี

-ละครคุณธรรม
1.เด็กหญิงศิรินทิพย์  กาญจนา
2.เด็กหญิงฐิติรัฐ  สิทธิชัย
3.เด็กหญิงฉวีวิไล  มาน้อย
4.เด็กหญิงชยุดา  เงื้อมกลาง
5.เด็กหญิงหิรัญญิการ์  รุกขชาติ
6.เด็กหญิงฉัตรญา  นิลสนธิ
7.เด็กชายศุภกิจ   บัวภู
8.เด็กชายปิยณัฏฐ์  ลักษณ์เลิศพร
9.เด็กชายแทนไท  รุกขชาติ
10.เด็กชายสิรวิชญ์  แสงเทียนประไพ
11.เด็กชายวิทวัส  ทันจันทร์
12.เด็กชายศุภวิชญ์  สุริยวงศ์
13.เด็กชายศุภวัฒน์  เกลี้ยงกลิ่น
14.เด็กหญิงสุธาสินี  ปรางศรีทอง
15.เด็กชายภูวไนย  ศาสนะ
16.เด็กชายณศุภกร  แย้มมาก

-เล่านิทานคุณธรรม  1
1.เด็กชายณพิชญ์  จันทา

-เล่านิทานคุณธรรม  2
1.เด็กชายปิยังกรู  อินทร์ทับ

-มารยาทไทย  1
1.เด็กชายศิรวิทย์  คำบุญ
2.เด็กหญิงภคพร  สอนไทย

-มารยาทไทย  2
1.เด็กชายพิชาพงศ์  สถิตยัง
2.เด็กหญิงพนิดา  จันทร์ธง

-สวดมนต์แปล
1.เด็กหญิงกัญญารัตน์  บดีรัฐ
2.เด็กหญิงวรรัตน์  จูด้วง
3.เด็กหญิงนภาวรรณ  อินไผ่
4.เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สินทอง
5.เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขำกลาง
6.เด็กหญิงอาพัชรา  มาสว่าง
7.เด็กหญิงอมิตา  สามัญตระกูล
8.เด็กหญิงขนิษฐดา  แก้วศรี
9.เด็กหญิงนิตยา  แกว่งเขตกรรม
10.เด็กหญิงศุภัคษร  ภักดี

-การแข่งขันพูดอังกฤษ  1
1.เด็กชายณฐนนท์  บุญประเสริฐ

-การแข่งขันพูดอังกฤษ  2
1.เด็กหญิงชลดา  เจนจบ

-Spelling  Bee  2
1.เด็กชายพิชญะ  สายคำธร

-เล่านิทานภาษาอังกฤษ
1.เด็กชายภูมิภัทร  สุระหรัญ

-ศิลป์สร้างสรรค์  1
1.เด็กหญิงธนาวดี  มาน้อย

-วาดภาพระบายสี  2
1.เด็กหญิงนาถญาดา  เจียมศักดิ์

-รำวงมาตรฐาน
1.เด็กชายศุภเศรษฐ์  แท่งทอง
2.เด็กชายรวิพล  แผ่ทอง
3.เด็กชายธีรเมธ  คำหวาน
4.เด็กชายเจษฎากร  รอตวัด
5.เด็กชายเนติธร  ศรีลาจันทร์
6.เด็กหญิงดารารัตน์  ตั้งศรีวงศ์
7.เด็กหญิงสยุมพร  วันมงคล
8.เด็กหญิงนันทิวา  ตุ่นสาจันทร์
9.เด็กหญิงอารยา  เฟื่องจันทร์
10.เด็กหญิงธนวรรณ  เผ่าอินทร์จันทร์

-ระบำมาตรฐาน
1.เด็กหญิงวันทนา  ตุ้ยโชติ
2.เด็กหญิงณัฐริดา  พงศ์สารารักษ์
3.เด็กหญิงวนิดา  สุชนกุล
4.เด็กหญิงทัศนีย์พร  อาจอุดม
5.เด็กหญิงมินท์ธิตา  มรกฏ
6.เด็กหญิงณีรดา  ศรีทอง

-จักสานไม้ไผ่
1.เด็กหญิงพรรณปพร  ซาน
2.เด็กหญิงธนพร  มโหฬาร
3.เด็กหญิงอรุณกมล  อุ่นใจ

-อาหารคาวหวานจานเดียว
1.เด็กหญิงศิริฤทัย  บัวบุญ
2.เด็กหญิงอรอนงค์  สัมพันธ์อภัย
3.เด็กหญิงณิชาภัทร  อ่างหิรัญ

-การใช้โปรแกรมนำเสนอ(คอม)
1.เด็กชายปิยวัฒน์  นิ่มสุวรรณ
2.เด็กชายศิวกร  สุริยะ

-หุ่นยนต์บังคับมือ
1.เด็กชายรุจธร  ศักดิ์นิติจารุชัย
2.เด็กชายธีรพงษ์  บุญชื้น
3.เด็กชายธนากร  ไร่นุ่น

-Cross  Word
1.เด็กหญิงชนาภา  รอดปันนา
2.เด็กหญิงกฤษณา  เสือดี

-A-math
1.เด็กหญิงปิยธิดา  กล้ากสิกิจ
2.เด็กหญิงณัฐสุดา  เอมตี๋

-คำคม
1.เด็กหญิงเบญญาภา  ตู้ทอง
2.เด็กหญิงณัฐพร  คำสุวรรณ์

-โซดุกุ
1.เด็กชายธนพล  สิงห์สถิตย์

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2013 เวลา 10:11 น.)